DONESALAVENTURAtaller

DONES A LA VENTURA taller

A partir del treball artísctic formalitzat en el llibre Dones a la Ventura, treballarem la situació de la dona en el context polític, social I econòmic que l’acompanya, a partir de noticies aparegudes en mitjans de comunicació escrits (diaris, revistes).

 

Objectius

 

- Sensibilitzar a les dones de la seva pròpia realitat a partir de les notícies d’altres realitats de dones aparegudes als mitjans de comunicació.

 

- Utilitzar el procés de creació artística per fer un treball emocional I intuitiu, alhora que crític I reflexiu.

 

- Acompanyar la mirada I generar debat cap aquells estats de prepotència o culturals que ens condueixen cap una situació d’abús.

 

- Ampliar les eines d’expressió introduïnt tècniques de creació artística.

 

- Induïr-nos al debat I l’acció a partir de la reflexió I el treball individual I en grup.

 

Desenvolupament

 

1.- Presentació de l’obra gràfica I el Llibre Dones a la Ventura.

 

A partir del treball real d’una artista visual, s’explicarà la conceptualització del projecte I el procés creatiu dessarrollat per dur-lo a terme. Es mostrarà l’obra gràfica I el llibre.

 

Dones a la Ventura parteix de la recopilació de notícies de dones aparegudes a La Vanguardia durant un any de subscripció. A partir d’aquestes noticies, que es composen de text I imatge, hi ha una reflexió utilitzant un gran ventall d’eines de la creació artística, incloses aquelles més humils I sovint desestimades: llapis de colors, llapis, ceres, tinta xinesa, rotuladors, fil I agulla, corda, agulles, pedres, … El suport son papers vells, aprofitats, I altres fets a ma. El conjunt d’obra gràfica multidisciplinar preten ser el mirall de la multitud de veus de dones, per conduir-nos a la reflexió de que és necessària la implicació I una mirada crítica de part de tots I totes per poder sol·lucionar aquests I altres estats on es pateix prepotència.

 

Temporització: 15’

 

2.- Notícies d’actualitat on la Dona és protagonista (intentant evitar les dones polítiques). Previ al taller, s’hauran recopilat notícies on la dona o altres sectors de la població (infants, ètnies, animals) han patit la prepotència o bé notícies que reprodueixen esteriotips que ens condueixen a entendre la dona com a objecte, amb l’entesa de que un objecte pot ser propietat d’algú I així patir abús I maltracte.

 

Es presenten al grup mostrant tota la pàgina del diari I es manté un petit debat a partir de cada temàtica.

 

Temporització: 15’

 

 

3.- Inici del taller.

 

3.1.- Escollim la notícia: ens deixem conduïr per el tema de la notícia, per la imatge, per la composició de la pàgina, d’una manera bastant intuitiva.

 

3.2.- Materials: en una taula es mostren un seguit de materials per poder utilitzar, I suports on poder treballar, inclosa la pròpia pàgina del diari, tal com ha fet l’artista.

 

3.3.- Individualment es realitza cada obra.

 

Temporització: 1.20’

 

4.- Reflexió.

 

Cadascú presenta la seva obra, que és el que li ha cridat de la notícia, per que ha reflexionat a partir d’aquests materials, quina emoció perceben els altres, etc.

 

Temporització: 10’

 

5.- Exposició.

 

Els treballs individuals donaran pas a una exposició al Centre, on posteriorment I a partir de la mateixa, continuar el debat.

Nuria Fusellas

 

nuriafusellasgaspa@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

www.blancdeguix.com

blancdeguix@gmail.com